Home Доступ до публічної інформації Публічна інформація

Інформація про фінансове забезпечення обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

E-mail Print PDF

Перелік основних законодавчих та нормативних документів, відповідно до яких визначається порядок та механізм витрачання бюджетних коштів

Бюджетний кодекс України

Закон  України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"

Постанова Кабінету Міністрів України  вiд 28.02.2002  № 228 (зі змінами) "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ"

Наказ Міністерства фінансів України  вiд 22.06.2012  № 758 " Про затвердження Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України"

Наказ Міністерства фінансів України  вiд 02.03.2012  № 309 "Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної  казначейської служби  України"

Наказ Міністерства фінансів України вiд 23.08.2012  № 938 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів"

Наказ Міністерства фінансів України  від 12.03.2012 N 333 "Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету"

Наказ Державної казначейської служби України вiд 29.04.2013  № 68 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо переліку підтвердних документів для реєстрації бюджетних  зобов'язань та проведення платежів"

Інформація щодо розміру заробітної плати працівників Рівненського обласного центру соціальних служб для сім'ї , дітей та молоді

Заробітна плата працівників Рівненського обласного центру соціальних служб для сім'ї , дітей та молоді визначається відповідно до Закону України "Про оплату праці".

Умови оплати праці, розміри їх посадових окладів, надбавок, доплат і допомоги на оздоровлення визначаються наказом Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015 № 526 "Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді " та постановою Кабінету міністрів України від 21.06.2017 №435 «Деякі питання оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді ".

 

 

ШТАТНИЙ РОЗПИС на 2020 рік

 

 

 

 

(з 01 січня 2020 року)

 

 

 

 

Рівненський обласний центр

 

 

 

 

соціальних служб для сім'ї,

 

 

 

 

дітей та молоді

 

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п

Назва структурного підрозділу та посад

Кількість штатних посад

Посадовий оклад

 

 

1

Директор

1

6 747,00

 

2

Заступник директора

1

5 735,00

 

Відділ методичного забезпечення соціальної роботи

 

3

Начальник відділу

1

5 423,00

 

4

Провідний фахівець із соціальної роботи

4

17 824,00

 

5

Фахівець із соціальної роботи 1-ої категорії

1

4 141,00

 

Відділ організаційно-правової роботи

 

6

Начальник відділу

1

5 423,00

 

7

Провідний юрисконсульт

1

3 826,00

 

8

Провідний фахівець із соціальної роботи

3

13 368,00

 

9

Фахівець із соціальної роботи 1-ої категорії

1

4 141,00

 

Відділ фінансово-господарського забезпечення

 

10

Начальник відділу

1

5 423,00

 

11

Провідний бухгалтер

1

3 826,00

 

12

Завідувач господарством

1

3 447,00

 

13

Прибиральник службових приміщень

1

2 291,00

 

14

Водій автотранспортних засобів

1

2 480,00

 

 

Разом

18

80 269,00

 

 

Видатки Рівненського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді згідно із кошторисними призначеннями на 2020 рік

 

 

грн.

 

 

Видатки  на утримання Рівненського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді - усього

3 190 800

 

 

Оплата праці

2110

2 257 100

 

 

Нарахування на оплату

2120

491 600

 

 

Використання товарів і послуг

2200

422 100

 

Видатки розвитку

3000

20 000

 

 

 

грн.

 

 

Видатки  на реалізацію програм  та заходів Рівненським обласним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді - усього

297 600

 

 

Програма підтримки молоді  в області на 2016-2020 роки

252 900

 

 

Забезпечення проведення благодійної акції для дітей пільгових категорій «Що приніс нам Святий Миколай»

120 000

 

 

Проведення обласних та місцевих освітньо-виховних, культурно-мистецьких, спортивних, інформаційно-просвітницьких заходів, виданню інформаційних матеріалів спрямованих на зміцнення психічного здоров'я молодих людей, формування внутрішньої культури їх взаємин у сім'ї та соціальному середовищі

29 000

 

 

Забезпечення  роботи спеціалізованих формувань «Мобільний консультаційний пункт соціальної роботи» з метою раннього виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають в складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо формування відповідального батьківства серед дітей та молоді

94 400

 

 

Виготовлення та поширення інформаційно-просвітницьких матеріалів з питань формування відповідального батьківства

9 500

 

 

Обласна соціальна програма «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року

37 100

 

 

Проведення навчань для кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, наставники, патронатні вихователі

9 000

 

 

Проведення щорічних обласних тематичних семінарів для директорів, спеціалістів районних, міських центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

3 600

 

 

Проведення семінарів щодо забезпечення підготовки спеціалістів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, фахівців об'єднаних територіальних громад з питань створення та забезпечення діяльності сімей опікунів, піклувальників, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу

1 000

 

Виготовлення та поширення інформаційно-просвітницьких матеріалів (плакати, буклети) з метою розвитку та підтримки сім'ї, формування здорового способу життя та відповідального батьківства, запобігання насильству у сім'ї

7 500

Проведення навчань з підвищення виховного потенціалу прийомних батьків та батьків-вихователів

16 000

Обласна програма з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року

5 000

Підготовка та друк інформаційних буклетів з питань гендерної рівності

5 000

Стратегічний план дій з реформування системи інституційного догляду і виховання дітей в Рівненській області на 2018-2026 роки

2 600

Розроблення інформаційних роз'яснювальних матеріалів: брошури, листівки, плакати, буклети для різних цільових категорій

2 600

Інформація

щодо основних показників виконання кошторису за 2019 рік

Рівненським обласним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

 

 

 

 

 

 

 

 

тис.грн.

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів

Назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

план на 2019 рік з урахуванням внесених змін

Касове виконання за 2019 рік

план на 2019 рік з урахуванням внесених змін

Касове виконання за 2019 рік

план на 2019 рік з урахуванням внесених змін

Касове виконання за 2019 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Видатки всього за розпорядником коштів місцевого бюджету, в т.ч.

2 876,6

2 852,5

0,3

0 ,3

2 876,9

2 852,8

0813121

008

Утримання та забезпечення  діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

2 876,6

2 852,5

0,3

0,3

2 876,9

2 852,8

2110

Оплата праці працівників бюджетних установ

1 830,2

1 829,9

 

 

723,7

741,8

2120

Нарахування на заробітну плату

375,9

374,1

 

 

243,3

272,1

2210

Товари, матеріали, обладнання та інвентар

415,0

414,8

 

 

53,3

64,2

2240

Оплата послуг

122,0

122,0

0,3

0,3

122,3

122,3

2250

Видатки на відрядження

24,3

24,2

 

 

5,4

4,3

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

109,2

87,3

 

 

58,9

39,1

2800

Інші поточні видатки

0

0

 

 

0,1

0,1

 

 

 


 

Last Updated on Monday, 02 March 2020 12:48  

Головне меню

Банер