Home Держзакупівлі

Державні закупівлі

E-mail Print PDF

Документація конкурсних торгів на закупівлю велосипедів

Документація конкурсних торгів на закупівлю устаткування для автоматичного оброблення інформації

Документація конкурсних торгів на закупівлю устаткування для автоматичного оброблення інформації зі змінами

Документація конкурсних торгів на закупівлю велосипедів зі змінами

Лист-роз’яснення щодо вимог документації конкурсних торгів на закупівлю устаткування для автоматичної обробки інформації

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів на закупівлю устаткування для автоматичного оброблення інформації

Повідомлення ПП "Вертикал" про відміну відкриття торігв щодо закупівлі велосипедів для фахівців із соціальної роботи

Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів

Повідомлення про відхилення пропозиції конкурсних торгів

Протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів

Протокол № 11 засідання комітету з конкурсних торгів Рівненського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися

 

Додаток до                   
РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ/                   
річного плану закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель                    
на  2016 рік                   

Рівненський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді                          13984972                   
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі Код КЕКВ (для бюджетних коштів) Очікувана вартість предмета закупівлі, грн. Процедура закупівлі Орієнтовний початок процедури закупівлі Примітка
1 2 3 4 5 6
17.12.1 Папір газетний, папір ручного виготовляння та інший некрейдований папір, або картон для графічних цілей
30197630-1 Папір друкарський
2210 7 680,00 протягом року
17.23.1 Вироби канцелярські, паперові
25.99.2 Вироби з недорогоцінних металів, інші
30199000-0 Приладдя канцелярське паперове та інші вироби
2210 718,00 протягом року
19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні
09000000-3 Нафтопродукти, паливо, електроенергія та інші види енергії
2210 68 321,00 протягом року
29.32.3 Частини та приладдя до моторних транспортних засобів, н.в.і.у.
34110000-1 Автомобілі легкові
2210 16 826,00 протягом року
20.41.3 Мило, засоби мийні та засоби для чищенняні
39831000-6 Засоби мийні
2210 856,00 протягом року
58.14.1 Журнали та періодичні видання друковані
22200000-2 Газети, щоденні та періодичні видання і журнали
2210 2 188,00 протягом року
58.19.1 Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші
79811000-2 Послуги поліграфічні цифрові
2210 24 145,00 протягом року
32.30.1 Вироби спортивні
37000000-8 Інструменти музичні, товари спортивні, ігри, іграшки, ремісничі, художні матеріали та приладдя
2210 195,00 протягом року
10.82.2 Шоколад і цукрові кондитерські вироби
15842000-2 Шоколад та кондитерські цукрові вироби
2210 25 000,00 протягом року
22.11.1 Шини та камери ґумові нові
19511300-4 Протектори шинні
2210 7 200,00 протягом року
26.20.2 Блоки пам'яті та інші запам'ятовувальні пристрої
30000000-9 Техніка, устаткування та приладдя офісне та комп'ютерне
2210 325,00 протягом року
26.80.1 Носії інформації магнітні й оптичні
30234000-8 Носії інформації
2210 1 900,00 протягом року
32.99.1 Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, штемпелі для датування, опечатування та нумерування; стрічки до друкарських машинок, штемпельні подушечки
30192121-5 Ручки кулькові
2210 936,00 протягом року
ВСЬОГО 2210 156 290,00
38.11.1 Збирання безпечних відходів, придатних для вторинного використовування
90511300-5 Послуги зі збирання сміття
2240 528,00 протягом року
65.12.2 Послуги щодо страхування автотранспорту
66510000-8 Послуги страхування
2240 1 480,00 протягом року
65.12.1 Послуги щодо страхування від нещасних випадків і страхування здоров'я
66512000-2 Послуги страхування від нещасного випадку і страхування здоров'я
2240 200,00 протягом року
68.20.1 Послуги щодо оренди та експлуатації власної чи взятої у лізинг нерухомості
70000000-1  Послуги з нерухомістю
2240 4 680,00 протягом року
64.19.3 Послуги щодо грошового посередництва, інші, н. в. і. у.
66110000-4 Послуги банківські
2240 1 020,00 протягом року
86.90.1 Послуги у сфері охорони здоров'я, інші
85000000-9  Послуги у сфері охорони здоров'я та соціальної допомоги
2240 1 200,00 протягом року
55.10.1 Послуги готелів і подібних засобів тимчасового розміщування
55000000-0   Послуги готелів, ресторанів та роздрібної торгівлі
2240 7 500,00 протягом року
95.11.1 Ремонтування комп'ютерів і периферійного устатковання
50320000-4 Послуги з ремонтування і технічного обслуговування персональних комп'ютерів
2240 4 360,00 протягом року
61.10.3 Послуги щодо передавання даних мережами проводового зв'язку
64000000-6 Послуги поштові і телекомунікаційні
2240 4 200,00 протягом року
61.10.4 Послуги зв'язку Інтернетом проводовими мережами
72000000-5 Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розроблення програмного забезпечення, мережа Інтернат та підтримка
2240 3 960,00 протягом року
61.20.4 Послуги безпроводового зв'язку
64000000-6  Послуги поштові і телекомунікаційні
2240 300,00 протягом року
62.02.2 Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення
72000000-5 Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розроблення програмного забезпечення, мережа Інтернат та підтримка
2240 1 820,00 протягом року
33.12.1 Ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначеності
50100000-6 Послуги з ремонтування, технічного обслуговування транспортних засобів і супутнього устаткування та пов'язані послуги
2240 1 950,00 протягом року
84.25.1 Послуги пожежних служб
35111500-0  Системи пожежогасіння
24951220-3 Речовини до вогнегасників
2240 3 652,00 протягом року
45.20.3 Миття, полірування автомобілів і подібні послуги
50112300-6  Послуги з миття автомобілів та подібні послуги
2240 4 950,00 протягом року
56.29.2 Послуги їдалень
55510000-8 Послуги їдалень
2240 6 000,00 протягом року
ВСЬОГО 2240 47 800,00
Відрядження 2250 10 310,00 протягом року
35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води
"09320000-8 Пара, гаряча вода та подібні продукти
Код классифікатора ДКПП:
09320000-8 Пара, гаряча вода та подібні продукти "
2271 11 600,00 протягом року
36.00.1 Вода природна
41110000-3 Вода питна
2272 374,00 протягом року
37.00.1 Послуги каналізаційні
45332300-6 Роботи каналізаційні
2272 1 826,00 протягом року
35.11.1 Енергія електрична
09310000-5 Енергія електрична
2273 11 900,00 протягом року
06.20.1 Газ природний, скраплений або в газоподібному стані
09123000-7 Газ природний
2274 40 400,00 протягом року
РАЗОМ 280 500,00

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2012 рік

Рівненський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 13984972
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет
закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело фінансування

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

Велосипеди

1131

Кошти місцевого бюджету

340 020 грн.

Відкриті торги

Липень 2012

-

-

Комп'ютерна та копіювальна техніка

2110

Кошти місцевого бюджету

3 612 000 грн.

Відкриті торги

Липень 2012

Відділ організаційно-правової та кадрової роботи

-

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 19.07.2012. № 3.

Голова комітету з конкурсних торгів

Кудріна Т.В.
(прізвище, ініціали)

_______________
(підпис) М. П.

 

 

Секретар комітету з конкурсних торгів

 

Яремчук Л.А.
(прізвище, ініціали)

 

_______________
(підпис)